go'sht, ming tn.;143,6;106,7 sut, ming tn.;440,6;106,9 tuxum, mln.dona.;212,8;107,6 sabzavot maxsulotlari, ming.tn.;401,2;105,5 poliz maxsulotlari, ming.tn.;181,1;105,3 meva maxsulotlari, ming.tn.;68.1;105,9 boshoqli don maxulotlari, ming.tn.;500,3;100,7 yumshoq bug'doy va spelta uni, ming.tn;39 321,80;114,7 makaron maxsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlanadigan maxsulotlar,tn.;45;642,9 o'simlik yog'i, tn.;8498;155