1go'sht, ming tn.143,6106,7 2sut, ming tn.440,6106,9 3tuxum, mln.dona.212,8107,6 4sabzavot maxsulotlari, ming.tn.401,2105,5 5poliz maxsulotlari, ming.tn.181,1105,3 6meva maxsulotlari, ming.tn.68.1105,9 7boshoqli don maxulotlari, ming.tn.500,3100,7 8yumshoq bug'doy va spelta uni, ming.tn39 321,80114,7 9makaron maxsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlanadigan maxsulotlar,tn.45642,9 10o'simlik yog'i, tn.8498155