asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:;1085,8;101,6;100.0 markazlashgan investitsiyalar:;181,3;97,9;16,7 byudjet mablag'lari;63,3;137,7;5,8 davlat maqsadli fond mablag'lari;100,9;104,7;9,3 tiklanish va taraqqiyot fondi mablag'lari;-;-;- hukumat kafolati ostida chet el kreditlari;12,4;-;1,1 bolalar sportini rivojlantirish fondi;4,7;-;0,5 markazlashmagan investitsiyalar:;904,5;102,4;83,3 korxonalarning o'z mablag'lari;291,4;132,3;26,8 aholi mablag'lari;331,9;80,7;30,6 to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar;77,7;180,4;7,2 tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari;203,5;98,7;18,7