[{"id":"1","G1":"asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:","G2":"1085,8","G3":"101,6","G4":"100.0\r"},{"id":"2","G1":"markazlashgan investitsiyalar:","G2":"181,3","G3":"97,9","G4":"16,7\r"},{"id":"3","G1":"byudjet mablag'lari","G2":"63,3","G3":"137,7","G4":"5,8\r"},{"id":"4","G1":"davlat maqsadli fond mablag'lari","G2":"100,9","G3":"104,7","G4":"9,3\r"},{"id":"5","G1":"tiklanish va taraqqiyot fondi mablag'lari","G2":"-","G3":"-","G4":"-\r"},{"id":"6","G1":"hukumat kafolati ostida chet el kreditlari","G2":"12,4","G3":"-","G4":"1,1\r"},{"id":"7","G1":"bolalar sportini rivojlantirish fondi","G2":"4,7","G3":"-","G4":"0,5\r"},{"id":"8","G1":"markazlashmagan investitsiyalar:","G2":"904,5","G3":"102,4","G4":"83,3\r"},{"id":"9","G1":"korxonalarning o'z mablag'lari","G2":"291,4","G3":"132,3","G4":"26,8\r"},{"id":"10","G1":"aholi mablag'lari","G2":"331,9","G3":"80,7","G4":"30,6\r"},{"id":"11","G1":"to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar","G2":"77,7","G3":"180,4","G4":"7,2\r"},{"id":"12","G1":"tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari","G2":"203,5","G3":"98,7","G4":"18,7\r"}]