1asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:1085,8101,6100.0 2markazlashgan investitsiyalar:181,397,916,7 3byudjet mablag'lari63,3137,75,8 4davlat maqsadli fond mablag'lari100,9104,79,3 5tiklanish va taraqqiyot fondi mablag'lari--- 6hukumat kafolati ostida chet el kreditlari12,4-1,1 7bolalar sportini rivojlantirish fondi4,7-0,5 8markazlashmagan investitsiyalar:904,5102,483,3 9korxonalarning o'z mablag'lari291,4132,326,8 10aholi mablag'lari331,980,730,6 11to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar77,7180,47,2 12tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari203,598,718,7