Yalpi hududiy mahsulot;5756.9;105.4; Sanoat mahsuloti;4226.2;107; Iste`mol tovarlari;849;103.3; Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;1459.8;104.8; Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;1620.9;49.5; Qurilish ishlari;1012.8;103.4; Yuk aylanmasi mln. tn-km;660.3;104.9; Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km;2067.9;106.5; Chakana tovar aylanmasi;2538;104.5; Xizmatlar, jami;2351.1;106.4; Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.;448;90; Eksport;339.8;102.6; Import;108.2;64.90000000000001; Sal`do (+;231.6;х;x