[{"id":"1","G1":"Buxoro viloyati hokimligi","G2":"http://openstreetmap.ru/#mmap=17/39.76709/64.42306&map=17/39.76709/64.42305"},{"id":"2","G1":"Buxoro shahar hokimligi","G2":"http://openstreetmap.ru/#mmap=17/39.76743/64.42032&map=17/39.76743/64.42031"},{"id":"3","G1":"Grand Buxoro Hotel","G2":"http://openstreetmap.ru/#mmap=17/39.76578/64.4218&map=17/39.76578/64.4218"},{"id":"4","G1":"Viloyat statistika boshqarmasi","G2":"http://openstreetmap.ru/#mmap=17/39.76488/64.42572&map=17/39.76488/64.42571"},{"id":"5","G1":"Buxoro viloyat arxitektura boshqarmasi","G2":"http://openstreetmap.ru/#mmap=17/39.76444/64.42504"}]