Qoraqalpog'iston Respublikasi; 30,554; 43,735; 74,289 Andijon viloyati; 36,682; 72,554; 109,236 Buxoro viloyati; 58,458; 58,844; 117,302 Jizzax viloyati; 63,37; 27,035; 90,405 Qashqadaryo viloyati; 167,85; 68,997; 236,847 Navoiy viloyati; 57,415; 33,57; 90,985 Namangan viloyati; 15,791; 79,09; 94,881 Samarqand viloyati; 51,625; 95,994; 147,619 Surxandaryo viloyati; 3,162; 53,742; 56,904 Sirdaryo viloyati; 68,938; 20,444; 89,382 Toshkent viloyati; 318,7; 276,871; 595,571 Toshkent shahri; 28,5; 383,089; 411,589 Farg'ona viloyati; 103,233; 97,474; 200,707 Xorazm viloyati; 5,22; 43,892; 49,112