1Qoraqalpog'iston Respublikasi 30,554 43,735 74,289 2Andijon viloyati 36,682 72,554 109,236 3Buxoro viloyati 58,458 58,844 117,302 4Jizzax viloyati 63,37 27,035 90,405 5Qashqadaryo viloyati 167,85 68,997 236,847 6Navoiy viloyati 57,415 33,57 90,985 7Namangan viloyati 15,791 79,09 94,881 8Samarqand viloyati 51,625 95,994 147,619 9Surxandaryo viloyati 3,162 53,742 56,904 10Sirdaryo viloyati 68,938 20,444 89,382 11Toshkent viloyati 318,7 276,871 595,571 12Toshkent shahri 28,5 383,089 411,589 13Farg'ona viloyati 103,233 97,474 200,707 14Xorazm viloyati 5,22 43,892 49,112