[{"id":"1","F1":"Qattriq moddalar","F2":"148,1997","F3":" 15,813","F4":" 164,0127\r"},{"id":"2","F1":"gazsimon va suyuq shundan:","F2":"880,98","F3":" 1530,929","F4":" 2411,909\r"},{"id":"3","F1":"Sulfat angidridi","F2":"275,2169","F3":" 21,907","F4":" 297,1239\r"},{"id":"4","F1":"uglerod oksidi","F2":"79,474","F3":" 1058,207","F4":" 1137,681\r"},{"id":"5","F1":"azot oksidlari","F2":"92,7868","F3":" 156,934","F4":" 249,7208\r"},{"id":"6","F1":"uglevodorodlar","F2":"392,9427","F3":" 248,581","F4":" 641,5237\r"},{"id":"7","F1":"Uchuvchan organik birikmalar","F2":"14,054","F3":" ","F4":"14,054\r"},{"id":"8","F1":"Boshqa gazsimon va suyuq moddalar","F2":" 26,505","F3":" 45,3","F4":" 71,805\r"},{"id":"9","F1":"Jami O'zbekiston Respublikasi bo'yicha:","F2":"1009,498","F3":" 1546,742","F4":" 2556,24"}]