1Qattriq moddalar148,1997 15,813 164,0127 2gazsimon va suyuq shundan:880,98 1530,929 2411,909 3Sulfat angidridi275,2169 21,907 297,1239 4uglerod oksidi79,474 1058,207 1137,681 5azot oksidlari92,7868 156,934 249,7208 6uglevodorodlar392,9427 248,581 641,5237 7Uchuvchan organik birikmalar14,054 14,054 8Boshqa gazsimon va suyuq moddalar 26,505 45,3 71,805 9Jami O'zbekiston Respublikasi bo'yicha:1009,498 1546,742 2556,24