Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishi sohasida strategik tahlil va prognozlash boshqarmasi yetakchi mutaxassisi/Ведущий специалист управления стратегического анализа и прогнозирования сельскохозяйственного и продовольственного производства;Oliy / Высшее / Higher;1;kadr@agro.uz Paxtachilik va texnik ekinlar boshqarmasi bosh mutaxassisi/Главный специалист управления хлопководства и технических культур;Oliy / Высшее / Higher;1;kadr@agro.uz Chorvachilik tarmoqlari ozuqa bazasini rivojlantirish boshqarmasi boshlig‘i/Начальник управления развития кормовой базы отраслей животноводства;Oliy / Высшее / Higher;1;kadr@agro.uz Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish boshqarmasi boshlig‘i/Начальник управлении внедрения инновационных технологий и цифровизации сельского хозяйства;Oliy / Высшее / Higher;1;kadr@agro.uz Xalqaro moliya institutlari bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i/ Начальник отдела по работе с международными финансовыми институтами;Oliy / Высшее / Higher;1;kadr@agro.uz Xalqaro moliya institutlari bilan ishlash bo‘limi yetakchi mutaxassisi/Ведущий специалист отдела по работе с международными финансовыми институтами;Oliy / Высшее / Higher;1;kadr@agro.uz