[{"id":"1","G1":"Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishi sohasida strategik tahlil va prognozlash boshqarmasi yetakchi mutaxassisi/Ведущий специалист управления стратегического анализа и прогнозирования сельскохозяйственного и продовольственного производства","G2":"Oliy / Высшее / Higher","G3":"1","G4":"kadr@agro.uz"},{"id":"2","G1":"Paxtachilik va texnik ekinlar boshqarmasi bosh mutaxassisi/Главный специалист управления хлопководства и технических культур","G2":"Oliy / Высшее / Higher","G3":"1","G4":"kadr@agro.uz"},{"id":"3","G1":"Chorvachilik tarmoqlari ozuqa bazasini rivojlantirish boshqarmasi boshlig‘i/Начальник управления развития кормовой базы отраслей животноводства","G2":"Oliy / Высшее / Higher","G3":"1","G4":"kadr@agro.uz"},{"id":"4","G1":"Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish boshqarmasi boshlig‘i/Начальник управлении внедрения инновационных технологий и цифровизации сельского хозяйства","G2":"Oliy / Высшее / Higher","G3":"1","G4":"kadr@agro.uz"},{"id":"5","G1":"Xalqaro moliya institutlari bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i/ Начальник отдела по работе с международными финансовыми институтами","G2":"Oliy / Высшее / Higher","G3":"1","G4":"kadr@agro.uz"},{"id":"6","G1":"Xalqaro moliya institutlari bilan ishlash bo‘limi yetakchi mutaxassisi/Ведущий специалист отдела по работе с международными финансовыми институтами","G2":"Oliy / Высшее / Higher","G3":"1","G4":"kadr@agro.uz"}]