1Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishi sohasida strategik tahlil va prognozlash boshqarmasi yetakchi mutaxassisi/Ведущий специалист управления стратегического анализа и прогнозирования сельскохозяйственного и продовольственного производстваOliy / Высшее / Higher1kadr@agro.uz2Paxtachilik va texnik ekinlar boshqarmasi bosh mutaxassisi/Главный специалист управления хлопководства и технических культурOliy / Высшее / Higher1kadr@agro.uz3Chorvachilik tarmoqlari ozuqa bazasini rivojlantirish boshqarmasi boshlig‘i/Начальник управления развития кормовой базы отраслей животноводстваOliy / Высшее / Higher1kadr@agro.uz4Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish boshqarmasi boshlig‘i/Начальник управлении внедрения инновационных технологий и цифровизации сельского хозяйстваOliy / Высшее / Higher1kadr@agro.uz5Xalqaro moliya institutlari bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i/ Начальник отдела по работе с международными финансовыми институтамиOliy / Высшее / Higher1kadr@agro.uz6Xalqaro moliya institutlari bilan ishlash bo‘limi yetakchi mutaxassisi/Ведущий специалист отдела по работе с международными финансовыми институтамиOliy / Высшее / Higher1kadr@agro.uz