[{"id":"1","G1":"Elektr energiyani ishlab chiqarish:","G2":"mlrd. kVt·s","G3":"\"-\""},{"id":"2","G1":"O’zbekiston Respublikasi bo‘yicha","G2":"mlrd. kVt·s","G3":"60.7"},{"id":"3","G1":"“O’zbekenergo” AJ bo‘yicha ","G2":"mlrd. kVt·s","G3":"52.14"},{"id":"4","G1":"Yoqilg‘ining solishtirma sarfi:","G2":"mln. Gkal","G3":"\"-\""},{"id":"5","G1":"Berilgan elektr energiyasi uchun","G2":"g/kVt·s","G3":"353.14"},{"id":"6","G1":"Berilgan issiqlik energiyasi uchun","G2":"kg/Gkal","G3":"179.69"},{"id":"7","G1":"Issiqlik energiyasini yetkazib berish","G2":"mln.Gkal","G3":"7.37"},{"id":"8","G1":"Elektr energiyasini eksporti","G2":"mlrd.kVt·s","G3":"1.85"},{"id":"9","G1":"Investitsion loyihalar bo‘yicha jami o‘zlashtirilgan","G2":"mlrd.so‘m","G3":"654.4"},{"id":"10","G1":"shu jumladan: - “O’zbekenergo” AJ mablag‘lari (soha mablag‘lari)","G2":"mlrd.so‘m","G3":"337.5"},{"id":"11","G1":"- O’zbekiston Respublikasi Hukumati kafolati ostidagi xorijiy kreditlar","G2":"mlrd.so‘m","G3":"254.3"},{"id":"12","G1":"- tijorat bank kreditlari","G2":"mlrd.so‘m","G3":"62.6"}]