Daromadlar, jami, shu jumladan;745 911 Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i;22 100 savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yagona soliq to'lovidan davlat byudjetiga ajratmalar;35 455 Yagona soliq to'lovidan davlat byudjetiga ajratmalar, shu jumladan kichik korxona va mikrofirmalar bo'yicha;41 537 jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i;123 554 tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan qathiy belgilangan daromad solig'i;26 944 qo'shilgan qiymat solig'i;211 642 aktsiz solig'i, jami, shu jumladan;7 418 - aroq;2 266 - o'simlik ('axta) yog'i;5 152 Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq;18 237 jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq;23 342 Yuridik shaxslar yer solig'i;8 300 jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i;18 185 suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq;976 qo'shimcha foyda solig'i;100 100 davlat boji;19 606 jarimalar;17 218 o'zr iiv yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan undiriladigan yig'imlar;8 846 bozorlar daromadidan tushum;7 992 mahalliy yig'imlar;3 963 benzin, dizel yoqilg'isi va gaz istehmol qilganlik uchun soliq;39 976 boshqa tushumlar;10 519 Xarajatlar, jami, shu jumladan;1 153 801 ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlar - jami, shu jumladan;985 295 maorif;599 656 - umumiy tahlim;599 492 - kadrlar tayyorlash;164 sog'liqni saqlash;276 234 madaniyat va sport, ommaviy axborot vositalari;21 984 - madaniyat va ommaviy axborot vositalari;7 562 - sport;14 422 fan;1 165 bolali oilalarga va kam tahminlangan oilalarga nafaqalar;85 817 davlat mukofotlarini to'lash bo'yicha xarajatlar;9 ijtimoiy ko'nikma markazlari;429 iqtisodiyotga xarajatlar, shu jumladan;70 785 qishloq xo'jaligi vazirligi tashkilotlari;7 444 obodonlashtirish;37 766 drenaj ishlari bilan bog'liq xarajatlar;2 573 uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining xududiy bo'limlarini saqlash xarajatlari;2 308 """toza hudud"" davlat unitar korxonasi";17 657 ko'p xonadonli uy-joy fondiga tutash hududlarni obodonlashtirish;3 038 markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar;25 806 davlat boshqaruv organlarini saqlash, shu jumladan;38 377 davlat boshqaruv idoralari;38 377 fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini saqlash;18 972 zahira jamg'armasi;11 424 boshqa xarajatlar, shu jumladan;3 142 mahalliy byudjetdan moliyalashtiriladigan boshqa muassasalar va tadbirlar;1 333 qabullar uyini saqlash xarajatlari;1 809