[{"id":"1","G1":"´╗┐Daromadlar, jami, shu jumladan","G2":"745 911 \r"},{"id":"2","G1":"Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i","G2":"22 100 \r"},{"id":"3","G1":"savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yagona soliq to'lovidan davlat byudjetiga ajratmalar","G2":"35 455 \r"},{"id":"4","G1":"Yagona soliq to'lovidan davlat byudjetiga ajratmalar, shu jumladan kichik korxona va mikrofirmalar bo'yicha","G2":"41 537 \r"},{"id":"5","G1":"jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i","G2":"123 554 \r"},{"id":"6","G1":"tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan qathiy belgilangan daromad solig'i","G2":"26 944 \r"},{"id":"7","G1":"qo'shilgan qiymat solig'i","G2":"211 642 \r"},{"id":"8","G1":"aktsiz solig'i, jami, shu jumladan","G2":"7 418 \r"},{"id":"9","G1":" - aroq","G2":"2 266 \r"},{"id":"10","G1":" - o'simlik ('axta) yog'i","G2":"5 152 \r"},{"id":"11","G1":"Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq","G2":"18 237 \r"},{"id":"12","G1":"jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq","G2":"23 342 \r"},{"id":"13","G1":"Yuridik shaxslar yer solig'i","G2":"8 300 \r"},{"id":"14","G1":"jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i","G2":"18 185 \r"},{"id":"15","G1":"suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq","G2":"976 \r"},{"id":"16","G1":"qo'shimcha foyda solig'i","G2":"100 100 \r"},{"id":"17","G1":"davlat boji","G2":"19 606 \r"},{"id":"18","G1":"jarimalar","G2":"17 218 \r"},{"id":"19","G1":"o'zr iiv yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan undiriladigan yig'imlar","G2":"8 846 \r"},{"id":"20","G1":"bozorlar daromadidan tushum","G2":"7 992 \r"},{"id":"21","G1":"mahalliy yig'imlar","G2":"3 963 \r"},{"id":"22","G1":"benzin, dizel yoqilg'isi va gaz istehmol qilganlik uchun soliq","G2":"39 976 \r"},{"id":"23","G1":"boshqa tushumlar","G2":"10 519 \r"},{"id":"24","G1":"Xarajatlar, jami, shu jumladan","G2":"1 153 801 \r"},{"id":"25","G1":"ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlar - jami, shu jumladan","G2":"985 295 \r"},{"id":"26","G1":"maorif","G2":"599 656 \r"},{"id":"27","G1":" - umumiy tahlim","G2":"599 492 \r"},{"id":"28","G1":" - kadrlar tayyorlash","G2":"164 \r"},{"id":"29","G1":"sog'liqni saqlash","G2":"276 234 \r"},{"id":"30","G1":"madaniyat va sport, ommaviy axborot vositalari","G2":"21 984 \r"},{"id":"31","G1":" - madaniyat va ommaviy axborot vositalari","G2":"7 562 \r"},{"id":"32","G1":" - sport","G2":"14 422 \r"},{"id":"33","G1":"fan","G2":"1 165 \r"},{"id":"34","G1":"bolali oilalarga va kam tahminlangan oilalarga nafaqalar","G2":"85 817 \r"},{"id":"35","G1":"davlat mukofotlarini to'lash bo'yicha xarajatlar","G2":"9 \r"},{"id":"36","G1":"ijtimoiy ko'nikma markazlari","G2":"429 \r"},{"id":"37","G1":"iqtisodiyotga xarajatlar, shu jumladan","G2":"70 785 \r"},{"id":"38","G1":"qishloq xo'jaligi vazirligi tashkilotlari","G2":"7 444 \r"},{"id":"39","G1":"obodonlashtirish","G2":"37 766 \r"},{"id":"40","G1":"drenaj ishlari bilan bog'liq xarajatlar","G2":"2 573 \r"},{"id":"41","G1":"uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining xududiy bo'limlarini saqlash xarajatlari","G2":"2 308 \r"},{"id":"42","G1":"\"\"\"toza hudud\"\" davlat unitar korxonasi\"","G2":"17 657 \r"},{"id":"43","G1":"ko'p xonadonli uy-joy fondiga tutash hududlarni obodonlashtirish","G2":"3 038 \r"},{"id":"44","G1":"markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar","G2":"25 806 \r"},{"id":"45","G1":"davlat boshqaruv organlarini saqlash, shu jumladan","G2":"38 377 \r"},{"id":"46","G1":"davlat boshqaruv idoralari","G2":"38 377 \r"},{"id":"47","G1":"fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini saqlash","G2":"18 972 \r"},{"id":"48","G1":"zahira jamg'armasi","G2":"11 424 \r"},{"id":"49","G1":"boshqa xarajatlar, shu jumladan","G2":"3 142 \r"},{"id":"50","G1":"mahalliy byudjetdan moliyalashtiriladigan boshqa muassasalar va tadbirlar","G2":"1 333 \r"},{"id":"51","G1":"qabullar uyini saqlash xarajatlari","G2":"1 809 \r"}]