yirik shoxli qoramol, shu jumladan:;876,2;134,7 fermer xo'jaliklarining;31,1;119,6 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;836,3;100,0 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;8,8;184,5 ulardan sigirlar, shu jumladan:;236,6;108,0 fermer xo'jaliklarining;9,4;96,5 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;225,2;100,3 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;2,0;127,1 qo'y va echkilar, shu jumladan:;1932,2;118,4 fermer xo'jaliklarining;263,1;193,5 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;1595,6;102,0 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;73,5;59,8 parrandalar, shu jumladan:;2743,8;115,6 fermer xo'jaliklarining;165,0;142,0 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;1930,3;101,7 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;648,5;103,2