[{"id":"1","G1":"yirik shoxli qoramol, shu jumladan:","G2":"876,2","G3":"134,7\r"},{"id":"2","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"31,1","G3":"119,6\r"},{"id":"3","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"836,3","G3":"100,0\r"},{"id":"4","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"8,8","G3":"184,5\r"},{"id":"5","G1":"ulardan sigirlar, shu jumladan:","G2":"236,6","G3":"108,0\r"},{"id":"6","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"9,4","G3":"96,5\r"},{"id":"7","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"225,2","G3":"100,3\r"},{"id":"8","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"2,0","G3":"127,1\r"},{"id":"9","G1":"qo'y va echkilar, shu jumladan:","G2":"1932,2","G3":"118,4\r"},{"id":"10","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"263,1","G3":"193,5\r"},{"id":"11","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"1595,6","G3":"102,0\r"},{"id":"12","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"73,5","G3":"59,8\r"},{"id":"13","G1":"parrandalar, shu jumladan:","G2":"2743,8","G3":"115,6\r"},{"id":"14","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"165,0","G3":"142,0\r"},{"id":"15","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"1930,3","G3":"101,7\r"},{"id":"16","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"648,5","G3":"103,2\r"}]