1yirik shoxli qoramol, shu jumladan:876,2134,7 2fermer xo'jaliklarining31,1119,6 3dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining836,3100,0 4qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning8,8184,5 5ulardan sigirlar, shu jumladan:236,6108,0 6fermer xo'jaliklarining9,496,5 7dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining225,2100,3 8qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning2,0127,1 9qo'y va echkilar, shu jumladan:1932,2118,4 10fermer xo'jaliklarining263,1193,5 11dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining1595,6102,0 12qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning73,559,8 13parrandalar, shu jumladan:2743,8115,6 14fermer xo'jaliklarining165,0142,0 15dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining1930,3101,7 16qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning648,5103,2