go'sht (tirik vaznda), ming tn., shu jumladan:;203,3;105,6 fermer xo'jaliklari;1,5;115,9 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari;200,8;106,9 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;1,0;94,1 sut, ming tn., shu jumladan:;568,6;93,0 fermer xo'jaliklari;8,5;64 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari;558,5;107 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;1,6;108,1 tuxum, mln. dona, shu jumladan:;244,9;94,7 fermer xo'jaliklari;10,2;68,1 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari;168,1;107,7 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;66,6;108,2 jun, ming tn, shu jumladan:;4,2;101,8 fermer xo'jaliklari;0,2;104,4 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari;3,7;105,7 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;0,3;95,4 qorako'l, ming. dona, shu jumladan:;6,2;100,2 fermer xo'jaliklari;0,1;- dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari;0;0 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;6,1;100,2