[{"id":"1","G1":"go'sht (tirik vaznda), ming tn., shu jumladan:","G2":"203,3","G3":"105,6\r"},{"id":"2","G1":"fermer xo'jaliklari","G2":"1,5","G3":"115,9\r"},{"id":"3","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"200,8","G3":"106,9\r"},{"id":"4","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"1,0","G3":"94,1\r"},{"id":"5","G1":"sut, ming tn., shu jumladan:","G2":"568,6","G3":"93,0\r"},{"id":"6","G1":"fermer xo'jaliklari","G2":"8,5","G3":"64\r"},{"id":"7","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"558,5","G3":"107\r"},{"id":"8","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"1,6","G3":"108,1\r"},{"id":"9","G1":"tuxum, mln. dona, shu jumladan:","G2":"244,9","G3":"94,7\r"},{"id":"10","G1":"fermer xo'jaliklari","G2":"10,2","G3":"68,1\r"},{"id":"11","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"168,1","G3":"107,7\r"},{"id":"12","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"66,6","G3":"108,2\r"},{"id":"13","G1":"jun, ming tn, shu jumladan:","G2":"4,2","G3":"101,8\r"},{"id":"14","G1":"fermer xo'jaliklari","G2":"0,2","G3":"104,4\r"},{"id":"15","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"3,7","G3":"105,7\r"},{"id":"16","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"0,3","G3":"95,4\r"},{"id":"17","G1":"qorako'l, ming. dona, shu jumladan:","G2":"6,2","G3":"100,2\r"},{"id":"18","G1":"fermer xo'jaliklari","G2":"0,1","G3":"-\r"},{"id":"19","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari","G2":"0","G3":"0\r"},{"id":"20","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"6,1","G3":"100,2\r"}]