1go'sht (tirik vaznda), ming tn., shu jumladan:203,3105,6 2fermer xo'jaliklari1,5115,9 3dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari200,8106,9 4qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar1,094,1 5sut, ming tn., shu jumladan:568,693,0 6fermer xo'jaliklari8,564 7dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari558,5107 8qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar1,6108,1 9tuxum, mln. dona, shu jumladan:244,994,7 10fermer xo'jaliklari10,268,1 11dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari168,1107,7 12qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar66,6108,2 13jun, ming tn, shu jumladan:4,2101,8 14fermer xo'jaliklari0,2104,4 15dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari3,7105,7 16qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar0,395,4 17qorako'l, ming. dona, shu jumladan:6,2100,2 18fermer xo'jaliklari0,1- 19dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari00 20qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar6,1100,2