Yalpi hududiy mahsulot;8285.200000000001;105.7 Sanoat mahsuloti;6669;109.4 Iste`mol tovarlari;1158.6;102.9 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;1958.6;103.8 Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;2235;49.1 Qurilish ishlari;1289.9;103.5 Yuk aylanmasi mln. tn-km;553.9;105.8 Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km;3644;102.6 Chakana tovar aylanmasi;3559.3;102.7 Xizmatlar, jami;3535;106