1Yalpi hududiy mahsulot8285.200000000001105.72Sanoat mahsuloti6669109.43Iste`mol tovarlari1158.6102.94Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi1958.6103.85Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar223549.16Qurilish ishlari1289.9103.57Yuk aylanmasi mln. tn-km553.9105.88Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km3644102.69Chakana tovar aylanmasi3559.3102.710Xizmatlar, jami3535106