Ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi;2 288,5;102,7 tog'- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash;21,2;127,8 shu jumladan, tog'-kon sanoatining boshqa faoliyati;21,2;127,8 qayta ishlash sanoati, shu jumladan:;2 103,6;102,4 oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish;611,8;98,1 to'qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish;851,1;99,4 yog'och va po'kak buyumlar, pohol va to'qish uchun materiallardan buyumlari, qog'oz va qog'oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish;51,2;90,4 yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish;1,5;91,1 koks va neftni qayta ishlash mahsulotlarini ishlab chiqarish;0,04;106,8 kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish;113,1;118,9 boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish;103,7;115,1 metallurgiya sanoati;57,3;100,1 mashina va uskunalarni ishlab chiqarish, tamirlash va o'rnatish, avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar va boshqa tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish;14,2;77 kompyuterlar, elektron va optik maxsulotlar ishlab chiqarish;26,2;143,8 elektr uskunalar ishlab chiqarish;262,4;118,2 mashina va uskunalardan ishlab chiqarishdan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish;11,1;138,8 elektr, gaz, bug' bilan taminlash va havoni konditsiyalash;146,5;105,1 suv bilan tahminlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish;17,2;90,1