[{"id":"1","G1":"Ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi","G2":"2","G3":"102,7\r"},{"id":"2","G1":"tog'- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash","G2":"21,2","G3":"127,8\r"},{"id":"3","G1":"shu jumladan, tog'-kon sanoatining boshqa faoliyati","G2":"21,2","G3":"127,8\r"},{"id":"4","G1":"qayta ishlash sanoati, shu jumladan:","G2":"2","G3":"102,4\r"},{"id":"5","G1":"oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish","G2":"611,8","G3":"98,1\r"},{"id":"6","G1":"to'qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"851,1","G3":"99,4\r"},{"id":"7","G1":"yog'och va po'kak buyumlar, pohol va to'qish uchun materiallardan buyumlari, qog'oz va qog'oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish","G2":"51,2","G3":"90,4\r"},{"id":"8","G1":"yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish","G2":"1,5","G3":"91,1\r"},{"id":"9","G1":"koks va neftni qayta ishlash mahsulotlarini ishlab chiqarish","G2":"0,04","G3":"106,8\r"},{"id":"10","G1":"kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish","G2":"113,1","G3":"118,9\r"},{"id":"11","G1":"boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"103,7","G3":"115,1\r"},{"id":"12","G1":"metallurgiya sanoati","G2":"57,3","G3":"100,1\r"},{"id":"13","G1":"mashina va uskunalarni ishlab chiqarish, tamirlash va o'rnatish, avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar va boshqa tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish","G2":"14,2","G3":"77\r"},{"id":"14","G1":" kompyuterlar, elektron va optik maxsulotlar ishlab chiqarish","G2":"26,2","G3":"143,8\r"},{"id":"15","G1":"elektr uskunalar ishlab chiqarish","G2":"262,4","G3":"118,2\r"},{"id":"16","G1":"mashina va uskunalardan ishlab chiqarishdan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish","G2":"11,1","G3":"138,8\r"},{"id":"17","G1":"elektr, gaz, bug' bilan taminlash va havoni konditsiyalash","G2":"146,5","G3":"105,1\r"},{"id":"18","G1":"suv bilan tahminlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish","G2":"17,2","G3":"90,1\r"}]