1Ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi2102,7 2tog'- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash21,2127,8 3shu jumladan, tog'-kon sanoatining boshqa faoliyati21,2127,8 4qayta ishlash sanoati, shu jumladan:2102,4 5oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish611,898,1 6to'qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish851,199,4 7yog'och va po'kak buyumlar, pohol va to'qish uchun materiallardan buyumlari, qog'oz va qog'oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish51,290,4 8yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish1,591,1 9koks va neftni qayta ishlash mahsulotlarini ishlab chiqarish0,04106,8 10kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish113,1118,9 11boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish103,7115,1 12metallurgiya sanoati57,3100,1 13mashina va uskunalarni ishlab chiqarish, tamirlash va o'rnatish, avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar va boshqa tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish14,277 14 kompyuterlar, elektron va optik maxsulotlar ishlab chiqarish26,2143,8 15elektr uskunalar ishlab chiqarish262,4118,2 16mashina va uskunalardan ishlab chiqarishdan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish11,1138,8 17elektr, gaz, bug' bilan taminlash va havoni konditsiyalash146,5105,1 18suv bilan tahminlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish17,290,1