asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:;1436,7;328,8;1107,9 davlat byudjet mablag'lari;109,5;85,8;23,7 davlat maqsadli fond mablag'lari;136,2;127,7;8,5 chet el investitsiyalari va kreditlari;125,2;31,8;93,4 bolalar sportini rivojlantirish fondi;9,9;9,9;0 korxonalar va aholi o'z mablag'lari;792,1;68;724,1 tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari;263,8;5,6;258,2