[{"id":"1","G1":"asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:","G2":"1436,7","G3":"328,8","G4":"1107,9\r"},{"id":"2","G1":"davlat byudjet mablag'lari","G2":"109,5","G3":"85,8","G4":"23,7\r"},{"id":"3","G1":"davlat maqsadli fond mablag'lari","G2":"136,2","G3":"127,7","G4":"8,5\r"},{"id":"4","G1":"chet el investitsiyalari va kreditlari","G2":"125,2","G3":"31,8","G4":"93,4\r"},{"id":"5","G1":"bolalar sportini rivojlantirish fondi","G2":"9,9","G3":"9,9","G4":"0\r"},{"id":"6","G1":"korxonalar va aholi o'z mablag'lari","G2":"792,1","G3":"68","G4":"724,1\r"},{"id":"7","G1":"tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari","G2":"263,8","G3":"5,6","G4":"258,2\r"}]