1asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar, shu jumladan:1436,7328,81107,9 2davlat byudjet mablag'lari109,585,823,7 3davlat maqsadli fond mablag'lari136,2127,78,5 4chet el investitsiyalari va kreditlari125,231,893,4 5bolalar sportini rivojlantirish fondi9,99,90 6korxonalar va aholi o'z mablag'lari792,168724,1 7tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari263,85,6258,2