[{"id":"1","G1":"jami xizmatlar, shu jumladan asosiy turlari bo'yicha:","G2":"2494,1","G3":"105,2","G4":"100\r"},{"id":"2","G1":"aloqa va axborotlashtirish xizmatlari","G2":"180,5","G3":"117,1","G4":"7,2\r"},{"id":"3","G1":"moliya xizmatlari ","G2":"275,5","G3":"123,9","G4":"11\r"},{"id":"4","G1":"transport xizmatlari ","G2":"542,3","G3":"101,4","G4":"21,7\r"},{"id":"5","G1":"Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar","G2":"82,6","G3":"111,7","G4":"3,3\r"},{"id":"6","G1":"savdo xizmatlari","G2":"864,7","G3":"100,6","G4":"34,7\r"},{"id":"7","G1":"ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar ","G2":"74,7","G3":"102","G4":"3\r"},{"id":"8","G1":"ta'lim xizmatlari","G2":"110","G3":"116,3","G4":"4,4\r"},{"id":"9","G1":"sog'liqni saqlash xizmatlari","G2":"38,6","G3":"106,4","G4":"1,5\r"},{"id":"10","G1":"ijara va prokat xizmatlari","G2":"65,1","G3":"100,5","G4":"2,6\r"},{"id":"11","G1":"kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlari","G2":"90","G3":"102,6","G4":"3,6\r"},{"id":"12","G1":"shaxsiy xizmatlar","G2":"84,5","G3":"100,1","G4":"3,4\r"},{"id":"13","G1":"me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar","G2":"16,8","G3":"102,2","G4":"0,7\r"},{"id":"14","G1":"boshqa turdagi xizmatlar","G2":"68,8","G3":"100,7","G4":"2,8\r"}]