1jami xizmatlar, shu jumladan asosiy turlari bo'yicha:2494,1105,2100 2aloqa va axborotlashtirish xizmatlari180,5117,17,2 3moliya xizmatlari 275,5123,911 4transport xizmatlari 542,3101,421,7 5Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar82,6111,73,3 6savdo xizmatlari864,7100,634,7 7ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar 74,71023 8ta'lim xizmatlari110116,34,4 9sog'liqni saqlash xizmatlari38,6106,41,5 10ijara va prokat xizmatlari65,1100,52,6 11kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlari90102,63,6 12shaxsiy xizmatlar84,5100,13,4 13me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar16,8102,20,7 14boshqa turdagi xizmatlar68,8100,72,8