[{"id":"1","G1":"Доимий яшайдиган аҳоли, минг киши","G2":"1 329,9 \r"},{"id":"2","G1":"ш.ж., - шаҳар аҳолиси","G2":"624,3 \r"},{"id":"3","G1":"ш.ж.,- қишлоқ аҳолиси","G2":"705,6 \r"},{"id":"4","G1":"Туғилганлар, бола","G2":"6 578 \r"},{"id":"5","G1":"Ўлганлар, киши","G2":"1 322 \r"},{"id":"6","G1":"шу жумладан бир ёшгача болалар, киши","G2":"65 \r"},{"id":"7","G1":"Аҳолининг табиий","G2":"5 256 \r"},{"id":"8","G1":"Никоҳлар, оила","G2":"1 697 \r"},{"id":"9","G1":"Ажралишган, оила","G2":"292 \r"},{"id":"10","G1":"Вилоятга келганлар сони, киши","G2":"2 971 \r"},{"id":"11","G1":"Вилоятдан чиқиб кетганлар, киши","G2":"3 331 \r"}]