Jami xizmatlar;660 586,345;106,9;100,0 Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari;47 229,239;118,6;7,9 Moliya xizmatlari ;87 611,359;129,3;11,8 Transport xizmatlari ;128 239,463;103,1;17,4 shu jumladan: transport xizmati;128 239,463;103,1;16,9 Yashash va ovqatlanish buyicha xizmatlar;22 468,845;108,1;3,6 Savdo xizmatlari;235 962,526;100,1;36,5 Ko’chmas mulk bilan bog’liq xizmatlar ;18 714,928;102,7;3,2 Ta’lim xizmatlari;28 223,789;108,8;3,8 Sog’liqni saqlash xizmatlari;8 766,304;116,3;1,7 Ijara va prokat xizmatlari;17 291,085;106,1;2,7 Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo’yicha xizmatlari;21 749,754;104,7;3,9 Shaxsiy xizmatlar;20 477,548;101,0;3,6 Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar;5 273,076;125,8;0,7 Boshqa turdagi xizmatlar;18 578,429;110,8;3,0