[{"id":"1","G1":"Jami xizmatlar","G2":"660 586,345","G3":"106,9","G4":"100,0\r"},{"id":"2","G1":"Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari","G2":"47 229,239","G3":"118,6","G4":"7,9\r"},{"id":"3","G1":"Moliya xizmatlari ","G2":"87 611,359","G3":"129,3","G4":"11,8\r"},{"id":"4","G1":"Transport xizmatlari ","G2":"128 239,463","G3":"103,1","G4":"17,4\r"},{"id":"5","G1":"shu jumladan: transport xizmati","G2":"128 239,463","G3":"103,1","G4":"16,9\r"},{"id":"6","G1":"Yashash va ovqatlanish buyicha xizmatlar","G2":"22 468,845","G3":"108,1","G4":"3,6\r"},{"id":"7","G1":"Savdo xizmatlari","G2":"235 962,526","G3":"100,1","G4":"36,5\r"},{"id":"8","G1":"Ko’chmas mulk bilan bog’liq xizmatlar ","G2":"18 714,928","G3":"102,7","G4":"3,2\r"},{"id":"9","G1":"Ta’lim xizmatlari","G2":"28 223,789","G3":"108,8","G4":"3,8\r"},{"id":"10","G1":"Sog’liqni saqlash xizmatlari","G2":"8 766,304","G3":"116,3","G4":"1,7\r"},{"id":"11","G1":"Ijara va prokat xizmatlari","G2":"17 291,085","G3":"106,1","G4":"2,7\r"},{"id":"12","G1":"Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo’yicha xizmatlari","G2":"21 749,754","G3":"104,7","G4":"3,9\r"},{"id":"13","G1":"Shaxsiy xizmatlar","G2":"20 477,548","G3":"101,0","G4":"3,6\r"},{"id":"14","G1":"Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar","G2":"5 273,076","G3":"125,8","G4":"0,7\r"},{"id":"15","G1":"Boshqa turdagi xizmatlar","G2":"18 578,429","G3":"110,8","G4":"3,0\r"}]