1Jami xizmatlar660 586,345106,9100,0 2Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari47 229,239118,67,9 3Moliya xizmatlari 87 611,359129,311,8 4Transport xizmatlari 128 239,463103,117,4 5shu jumladan: transport xizmati128 239,463103,116,9 6Yashash va ovqatlanish buyicha xizmatlar22 468,845108,13,6 7Savdo xizmatlari235 962,526100,136,5 8Ko’chmas mulk bilan bog’liq xizmatlar 18 714,928102,73,2 9Ta’lim xizmatlari28 223,789108,83,8 10Sog’liqni saqlash xizmatlari8 766,304116,31,7 11Ijara va prokat xizmatlari17 291,085106,12,7 12Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo’yicha xizmatlari21 749,754104,73,9 13Shaxsiy xizmatlar20 477,548101,03,6 14Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar5 273,076125,80,7 15Boshqa turdagi xizmatlar18 578,429110,83,0