Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари ҳажми;651;102,2 Тоғ–кон саноати ва очиқ конларни ишлаш;11,8;112,1 Қайта ишлаш саноати, шундан;587,2;100,2 озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш;129;90 Ичимликлар ишлаб чиқариш;0,1;120,3 тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш;234,9;98 кийим ишлаб чиқариш;38,6;129,8 чарм буюмлари ишлаб чиқариш;21,1;71,5 Ёгоч ва пукак буюмлар (мебелдан ташкари), похол ва тукиш учун материаллардан буюмлар ишлаб чикариш;4,9;190,2 Когоз ва когоз махсулотларини ишлаб чикиш;1,2;105,7 нашр қилиш ва ёзилган материалларни тиклаш;0,5;77,3 кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш;2,2;93,4 асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратларини ишлаб чиқариш;0,1;113,8 кокс ва нефтни қайта ишлаш маҳсулотларини ишлаб чиқариш;-;-  резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш;16,1;113,9 Бошқа нометалл менирал маҳсулотлар ишлаб чиқариш;24,6;93,1 металлсозлик саноати;6,2;37,9 Машина ва ускуналардна ташкари тайёр металл буюмлар ишлаб чикариш;2,9;95,5 Компьютер, электрон ва оптик маҳсулотлар ишлаб чиқариш;2,5;254,9 электр жиҳозлар ишлаб чиқариш;88,2;128,1 Бошка тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар и/ч;0,1;77,8 Мебель ишлаб чиқариш;5,5;158,1 Бошқа тайёр буюмлар ишлаб чиқариш;6,4;263,9 Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш;1,5;176 Автотранспорт воситалари, трейерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш;0,5;65 Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш;46,2;138,2 Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш;5,8;80