[{"id":"1","G1":"Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари ҳажми","G2":"651","G3":"102,2\r"},{"id":"2","G1":"Тоғ–кон саноати ва очиқ конларни ишлаш","G2":"11,8","G3":"112,1\r"},{"id":"3","G1":"Қайта ишлаш саноати, шундан","G2":"587,2","G3":"100,2\r"},{"id":"4","G1":"озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"129","G3":"90\r"},{"id":"5","G1":"Ичимликлар ишлаб чиқариш","G2":"0,1","G3":"120,3\r"},{"id":"6","G1":"тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"234,9","G3":"98\r"},{"id":"7","G1":"кийим ишлаб чиқариш","G2":"38,6","G3":"129,8\r"},{"id":"8","G1":"чарм буюмлари ишлаб чиқариш","G2":"21,1","G3":"71,5\r"},{"id":"9","G1":"Ёгоч ва пукак буюмлар (мебелдан ташкари), похол ва тукиш учун материаллардан буюмлар ишлаб чикариш","G2":"4,9","G3":"190,2\r"},{"id":"10","G1":"Когоз ва когоз махсулотларини ишлаб чикиш","G2":"1,2","G3":"105,7\r"},{"id":"11","G1":"нашр қилиш ва ёзилган материалларни тиклаш","G2":"0,5","G3":"77,3\r"},{"id":"12","G1":"кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш","G2":"2,2","G3":"93,4\r"},{"id":"13","G1":"асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратларини ишлаб чиқариш","G2":"0,1","G3":"113,8\r"},{"id":"14","G1":"кокс ва нефтни қайта ишлаш маҳсулотларини ишлаб чиқариш","G2":"-","G3":"- \r"},{"id":"15","G1":"резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш","G2":"16,1","G3":"113,9\r"},{"id":"16","G1":"Бошқа нометалл менирал маҳсулотлар ишлаб чиқариш","G2":"24,6","G3":"93,1\r"},{"id":"17","G1":"металлсозлик саноати","G2":"6,2","G3":"37,9\r"},{"id":"18","G1":"Машина ва ускуналардна ташкари тайёр металл буюмлар ишлаб чикариш","G2":"2,9","G3":"95,5\r"},{"id":"19","G1":"Компьютер, электрон ва оптик маҳсулотлар ишлаб чиқариш","G2":"2,5","G3":"254,9\r"},{"id":"20","G1":"электр жиҳозлар ишлаб чиқариш","G2":"88,2","G3":"128,1\r"},{"id":"21","G1":"Бошка тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар и/ч","G2":"0,1","G3":"77,8\r"},{"id":"22","G1":"Мебель ишлаб чиқариш","G2":"5,5","G3":"158,1\r"},{"id":"23","G1":"Бошқа тайёр буюмлар ишлаб чиқариш","G2":"6,4","G3":"263,9\r"},{"id":"24","G1":"Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш","G2":"1,5","G3":"176\r"},{"id":"25","G1":"Автотранспорт воситалари, трейерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш","G2":"0,5","G3":"65\r"},{"id":"26","G1":"Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш","G2":"46,2","G3":"138,2\r"},{"id":"27","G1":"Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш","G2":"5,8","G3":"80\r"}]