1Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари ҳажми651102,2 2Тоғ–кон саноати ва очиқ конларни ишлаш11,8112,1 3Қайта ишлаш саноати, шундан587,2100,2 4озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш12990 5Ичимликлар ишлаб чиқариш0,1120,3 6тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш234,998 7кийим ишлаб чиқариш38,6129,8 8чарм буюмлари ишлаб чиқариш21,171,5 9Ёгоч ва пукак буюмлар (мебелдан ташкари), похол ва тукиш учун материаллардан буюмлар ишлаб чикариш4,9190,2 10Когоз ва когоз махсулотларини ишлаб чикиш1,2105,7 11нашр қилиш ва ёзилган материалларни тиклаш0,577,3 12кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш2,293,4 13асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратларини ишлаб чиқариш0,1113,8 14кокс ва нефтни қайта ишлаш маҳсулотларини ишлаб чиқариш-15резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш16,1113,9 16Бошқа нометалл менирал маҳсулотлар ишлаб чиқариш24,693,1 17металлсозлик саноати6,237,9 18Машина ва ускуналардна ташкари тайёр металл буюмлар ишлаб чикариш2,995,5 19Компьютер, электрон ва оптик маҳсулотлар ишлаб чиқариш2,5254,9 20электр жиҳозлар ишлаб чиқариш88,2128,1 21Бошка тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар и/ч0,177,8 22Мебель ишлаб чиқариш5,5158,1 23Бошқа тайёр буюмлар ишлаб чиқариш6,4263,9 24Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш1,5176 25Автотранспорт воситалари, трейерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш0,565 26Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш46,2138,2 27Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш5,880