yirik shoxli qoramol, shu jumladan:;868,3;115,4 fermer xo'jaliklarining;31,4;110,2 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;825;99,9 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;11,9;136,2 ulardan sigirlar, shu jumladan:;245,1;101,0 fermer xo'jaliklarining;10,1;101,5 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;233;97,8 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;2;103,8 qo'y va echkilar, shu jumladan:;1948,3;121,4 fermer xo'jaliklarining;262,8;154 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;1543,3;100,1 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;142,2;110,1 parrandalar, shu jumladan:;2846,1;147,0 fermer xo'jaliklarining;260,3;236,7 dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining;1944,3;100,2 qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning;641,5;104,1