[{"id":"1","G1":"yirik shoxli qoramol, shu jumladan:","G2":"868,3","G3":"115,4\r"},{"id":"2","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"31,4","G3":"110,2\r"},{"id":"3","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"825","G3":"99,9\r"},{"id":"4","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"11,9","G3":"136,2\r"},{"id":"5","G1":"ulardan sigirlar, shu jumladan:","G2":"245,1","G3":"101,0\r"},{"id":"6","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"10,1","G3":"101,5\r"},{"id":"7","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"233","G3":"97,8\r"},{"id":"8","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"2","G3":"103,8\r"},{"id":"9","G1":"qo'y va echkilar, shu jumladan:","G2":"1948,3","G3":"121,4\r"},{"id":"10","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"262,8","G3":"154\r"},{"id":"11","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"1543,3","G3":"100,1\r"},{"id":"12","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"142,2","G3":"110,1\r"},{"id":"13","G1":"parrandalar, shu jumladan:","G2":"2846,1","G3":"147,0\r"},{"id":"14","G1":"fermer xo'jaliklarining","G2":"260,3","G3":"236,7\r"},{"id":"15","G1":"dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining","G2":"1944,3","G3":"100,2\r"},{"id":"16","G1":"qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning","G2":"641,5","G3":"104,1\r"}]