1yirik shoxli qoramol, shu jumladan:868,3115,4 2fermer xo'jaliklarining31,4110,2 3dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining82599,9 4qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning11,9136,2 5ulardan sigirlar, shu jumladan:245,1101,0 6fermer xo'jaliklarining10,1101,5 7dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining23397,8 8qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning2103,8 9qo'y va echkilar, shu jumladan:1948,3121,4 10fermer xo'jaliklarining262,8154 11dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining1543,3100,1 12qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning142,2110,1 13parrandalar, shu jumladan:2846,1147,0 14fermer xo'jaliklarining260,3236,7 15dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarining1944,3100,2 16qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning641,5104,1