Жами ;259,1;401,6;155,0 қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги;13,7;32,7;238,7 тоғ–кон саноати;2,3;1,8;78,3 ишлаб чиқариш саноати;48,8;72,7;149,0 электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш;2,5;14,9;596,0 сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш;2,1;3,8;181,0 қурилиш;22,1;5,4;24,4 улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш;9;6,8;75,6 ташиш ва сақлаш;7,9;29,3;370,9 яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар;3,9;5,6;143,6 ахборот ва алоқа;4,3;1,7;39,5 молиявий ва суғурта фаолияти;1,7;2,4;141,2 профессионал, илмий ва техник фаолият;4,6;1,3;28,3 таълим;17,8;2,3;12,9 соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш;3,4;16,4;482,4 Бошқа иқтосодий фаолият турларидан ташқари: турар – жой бинолари қурилишига инвестициялар;104,7;153,9;147,0 санъат, кўнгил очиш ва дам олиш;1,5;1,3;86,7 бошқа фаолият турлари;8,8;49,3;560,2