[{"id":"1","G1":"Жами ","G2":"259,1","G3":"401,6","G4":"155,0\r"},{"id":"2","G1":"қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги","G2":"13,7","G3":"32,7","G4":"238,7\r"},{"id":"3","G1":"тоғ–кон саноати","G2":"2,3","G3":"1,8","G4":"78,3\r"},{"id":"4","G1":"ишлаб чиқариш саноати","G2":"48,8","G3":"72,7","G4":"149,0\r"},{"id":"5","G1":"электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш","G2":"2,5","G3":"14,9","G4":"596,0\r"},{"id":"6","G1":"сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш","G2":"2,1","G3":"3,8","G4":"181,0\r"},{"id":"7","G1":"қурилиш","G2":"22,1","G3":"5,4","G4":"24,4\r"},{"id":"8","G1":"улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш","G2":"9","G3":"6,8","G4":"75,6\r"},{"id":"9","G1":"ташиш ва сақлаш","G2":"7,9","G3":"29,3","G4":"370,9\r"},{"id":"10","G1":"яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар","G2":"3,9","G3":"5,6","G4":"143,6\r"},{"id":"11","G1":"ахборот ва алоқа","G2":"4,3","G3":"1,7","G4":"39,5\r"},{"id":"12","G1":"молиявий ва суғурта фаолияти","G2":"1,7","G3":"2,4","G4":"141,2\r"},{"id":"13","G1":"профессионал, илмий ва техник фаолият","G2":"4,6","G3":"1,3","G4":"28,3\r"},{"id":"14","G1":"таълим","G2":"17,8","G3":"2,3","G4":"12,9\r"},{"id":"15","G1":"соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш","G2":"3,4","G3":"16,4","G4":"482,4\r"},{"id":"16","G1":"Бошқа иқтосодий фаолият турларидан ташқари: турар – жой бинолари қурилишига инвестициялар","G2":"104,7","G3":"153,9","G4":"147,0\r"},{"id":"17","G1":"санъат, кўнгил очиш ва дам олиш","G2":"1,5","G3":"1,3","G4":"86,7\r"},{"id":"18","G1":"бошқа фаолият турлари","G2":"8,8","G3":"49,3","G4":"560,2\r"}]