1Жами 259,1401,6155,0 2қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги13,732,7238,7 3тоғ–кон саноати2,31,878,3 4ишлаб чиқариш саноати48,872,7149,0 5электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш2,514,9596,0 6сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш2,13,8181,0 7қурилиш22,15,424,4 8улгуржи ва чакана савдо, моторли транспорт воситалари ва мотоциклларни таъмирлаш96,875,6 9ташиш ва сақлаш7,929,3370,9 10яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар3,95,6143,6 11ахборот ва алоқа4,31,739,5 12молиявий ва суғурта фаолияти1,72,4141,2 13профессионал, илмий ва техник фаолият4,61,328,3 14таълим17,82,312,9 15соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш3,416,4482,4 16Бошқа иқтосодий фаолият турларидан ташқари: турар – жой бинолари қурилишига инвестициялар104,7153,9147,0 17санъат, кўнгил очиш ва дам олиш1,51,386,7 18бошқа фаолият турлари8,849,3560,2