Фойда (даромад) солиги;3 840,3;5 471,4;1 631,0 Савдо ва умумий овкатланиш корхоналаридан ягона солик тулови;9 184,6;8 937,0;-247,6 Кичик корхоналардан ягона солик тулови;8 905,4;9 767,4;862,0 Ишчи хизм.иш хакидан даромад солиги;25 600,7;32 944,0;7 343,3 Тадбиркорлар даромадидан солик;6 170,0;6 774,0;604,0 Кушилган киймат солиги;43 901,1;53 367,8;9 466,7 Акциз солиги, жами, шу жумладан;1 782,8;1 796,0;13,2 ароқ;300,4;1 101,0;800,6 усимлик мойи;1 482,4;695,0;-787,4 заргарлик буюмлари сотиш;0,0;0,0;0,0 Юридик шахслардан мол-мулк солиги;8 386,8;9 000,6;613,7 Жисмоний шахслардан мол-мулк солиги;3 500,0;4 336,8;836,7 Ер солиги жами, шу жумладан ;5 721,0;6 735,3;1 014,3 нокишлок хужалик корхоналари ;2 204,7;2 498,9;294,2 ягона ер солигига утмаган к/х корх.;0,0;22,0;22,0 дехкон хужаликларидан ер солиги;0,0;32,6; жисмоний шахслардан;3 516,3;3 546,6;30,3 ягона ер солиги;0,0;627,0;627,0 Недра солиги;0,0;891,9;891,9 Сув солиги;500,0;191,1;-309,0 Кушимча фойда солиги;17 476,9;20 331,4;2 854,5 Инфраструктура солиги;0,0;1 852,2;1 852,2 Давлат божи, жами;5 002,9;5 487,7;484,8 Жарималар, жами;4 900,0;3 972,7;-927,3 ДАН йигимлари;2 500,3;2 465,3;-35,0 Бензин, дизель ёкилиги, газ сотишдан тушум ;7 177,3;9 530,9;2 353,7 Бозорлар даромадидан тушум;1 750,0;1 843,2;93,2 Махаллий солик ва йигимлар;1 000,3;806,4;-193,9 Бошка тушумлар, жами;3 665,1;8 575,5;4 910,4 ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ, жами;160 965,6;195 563,3;34 597,7 ЖАМГАРМАЛАР, жами;138 850,0;153 552,3;14 702,3 Пенсия жамгармаси;123 500,0;136 742,9;13 242,9 Йул жамгармаси;12 300,0;13 245,2;945,2 Мактаб жамгармаси;3 050,0;3 564,1;514,1 Бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармалар жами ;299 815,6;349 115,6;49 299,9