Amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi;mlrd.so‘m ;467.5;551.7;106.1 Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish;mlrd.so‘m;41.414;42.772;103.3 Asosiy turdagi mahsulotlar: ; -; -; -; - Sement;ming tn;1696.7;1811.7;106.8 Qurilish gipsi;ming tn;10.071;11.143;110.6 Gipskarton;mln.kv.m ;4.649;5.571;119.8 Quruq qorishmalar;ming tn;7.771;11.244;144.7 Qurilish oynasi;mln.kv.m ;1834;1897;103.4 Ohak;ming tn;0.46;5.148;11,2 marta Devorbop materiallar;mln. dona;8.92;9.33;104.6 Mahsulotlar eksporti;mln.doll.;8.205;10.04;122.4 Mahalliylashtirish dasturi bo‘yicha mahsulotlar ishlab chiqarish;mln.so‘m;1998.12;2271.8;113.7