[{"id":"1","G1":"Amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi","G2":"mlrd.so‘m ","G3":"467.5","G4":"551.7","G5":"106.1"},{"id":"2","G1":"Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish","G2":"mlrd.so‘m","G3":"41.414","G4":"42.772","G5":"103.3"},{"id":"3","G1":"Asosiy turdagi mahsulotlar: ","G2":" -","G3":" -","G4":" -","G5":" -"},{"id":"4","G1":"Sement","G2":"ming tn","G3":"1696.7","G4":"1811.7","G5":"106.8"},{"id":"5","G1":"Qurilish gipsi","G2":"ming tn","G3":"10.071","G4":"11.143","G5":"110.6"},{"id":"6","G1":"Gipskarton","G2":"mln.kv.m ","G3":"4.649","G4":"5.571","G5":"119.8"},{"id":"7","G1":"Quruq qorishmalar","G2":"ming tn","G3":"7.771","G4":"11.244","G5":"144.7"},{"id":"8","G1":"Qurilish oynasi","G2":"mln.kv.m ","G3":"1834","G4":"1897","G5":"103.4"},{"id":"9","G1":"Ohak","G2":"ming tn","G3":"0.46","G4":"5.148","G5":"11,2 marta"},{"id":"10","G1":"Devorbop materiallar","G2":"mln. dona","G3":"8.92","G4":"9.33","G5":"104.6"},{"id":"11","G1":"Mahsulotlar eksporti","G2":"mln.doll.","G3":"8.205","G4":"10.04","G5":"122.4"},{"id":"12","G1":"Mahalliylashtirish dasturi bo‘yicha mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"mln.so‘m","G3":"1998.12","G4":"2271.8","G5":"113.7"}]