1Amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmimlrd.so‘m 467.5551.7106.12Iste’mol tovarlari ishlab chiqarishmlrd.so‘m41.41442.772103.33Asosiy turdagi mahsulotlar: - - - -4Sementming tn1696.71811.7106.85Qurilish gipsiming tn10.07111.143110.66Gipskartonmln.kv.m 4.6495.571119.87Quruq qorishmalarming tn7.77111.244144.78Qurilish oynasimln.kv.m 18341897103.49Ohakming tn0.465.14811,2 marta10Devorbop materiallarmln. dona8.929.33104.611Mahsulotlar eksportimln.doll.8.20510.04122.412Mahalliylashtirish dasturi bo‘yicha mahsulotlar ishlab chiqarishmln.so‘m1998.122271.8113.7